Familiecentret Ll. Nørremark arbejder på at gøre de unge, der er indskrevet hos os, så selvstændige som muligt.

På opholdsstedet Ll. Nørremark er der fast møde hver tirsdag, hvor alle børn og unge mødes med de ansatte, der er på arbejde. Der vælges en ordstyrer blandt børnene/de unge. Et af formålene med mødet er at lære børnene/de unge, at alle har ret til at have deres egen mening og ret til at ytre sig. Ansøgere til stillinger på Ll. Nørremark og unge, der gerne vil indskrives, skal med på mødet – det giver erfaring i at tale med fremmede, hvilket opbygger selvtilliden. På mødet kan børnene/de unge lufte ønsker – én vil fx gerne gå på aftenskole – og man taler om, hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan man bedst muligt kan bakke op om dette.

Unge voksne i §107 har god gavn af at have et formøde med personalet inden et tirsdagsmøde, hvor de får hjælp til at udtrykke og fastholde det, de gerne vil have med på mødet.

ics

 

Kontakt os

Telephone: 59 32 44 50
Email: post@familiecentret.com
Website: www.lillenorremark.dk

 

 

foto 14