Målgruppen er børn og unge med medfødte eller erhvervede skader på hjernen eller dysfunktioner i hjernen på grund af grov omsorgssvigt. De børn og unge, der indskrives, har en række vanskeligheder, der bygger på dysfunktioner i hjernen. Det kan være personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, seksuelt krænkende adfærd, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade.

Når en kommune ønsker at indskrive et barn eller en ung på opholdsstedet, vurderer Vibeke Monnick sammen med specialist i neuropsykologi Susanne Freltofte fra Bakkedal, om barnet eller den unge vil kunne profitere af Ll. Nørremarks tilgang og om det ”passer ind” i ungegruppen. Herefter tager ungemødet på Ll. Nørremark den endelige beslutning om en eventuel indflytning.

”Generelt ser vi de bedste resultater med de unge, som kommer til os, når de er 11-12 år. Så kan vi koncentrere os fuldt ud om at opbygge de stærke sider af hjernen og de kompetencer, som vi kan bygge ovenpå disse – i stedet for at bruge kræfter på at aflære dem alt det, som de har fået vænnet sig til, fordi de ikke har været i den rette behandling”.

 

ics

 

Kontakt os

Telephone:
59 32 44 50 -  21557597
Email: post@familiecentret.com
Website: www.lillenorremark.dk

 

 

foto 14