Vores faglighed bygger på neuropsykologien og neuropædagogikken. Vi samarbejder tæt med specialist i neuropsykologi Susanne Freltofte fra Bakkedal og med børne- og ungeneuropsykolog Marianne Verdel fra Center for Hjerneskade, der er tilknyttet VISO som specialist. Alle medarbejdere uddannes løbende i neuropædagogik og superviseres i forhold til de enkelte børn, unge og voksne. På samme måde får børnene, de unge og voksne og deres pårørende undervisning og praktiske anvisninger af specialisterne i deres specifikke udfordringer. Sagsbehandlere tilbydes deltagelse i den løbende undervisning af specialisterne.

Familiecentret Ll. Nørremark bruger også elementer fra både konsekvenspædagogikken (Jens Bay) og involveringspædagogikken.

De fleste medarbejdere på Familiecentret Ll. Nørremark er uddannede pædagoger, plejere, sosu- og socialassistenter eller lignende. Flere har tillige en praktisk uddannelse som håndværker. Både de ansatte og ledelsen får supervision af supervisor og cand. pæd. psyk. Hans Raunsø.

ics

 

Kontakt os

Telephone:
59 32 44 50 -  21557597
Email: post@familiecentret.com
Website: www.lillenorremark.dk

 

 

foto 14