Familiecentret Ll. Nørremark ligger på Nørremarksvej 18 i Nr. Asmindrup og Ll. Egebjergvej 37 i Vig. Det er et familielignende opholdssted og § 107 med plads til 7 børn, unge og unge voksne i alderen 11 til 25 år.

Vi har mulighed for at lave rene drenge- og pigeafdelinger, enkeltmandsprojekter i egen lejlighed eller delelejlighed og skærmede pladser efter behov - både som anbringelser og efter § 107.

Målet med et ophold på Ll. Nørremark er på baggrund af neuropsykologiske tests og en neuropædagogisk tilgang at kunne tilbyde barnet/den unge den fagligt korrekte behandling og støtte, så barnet/den unge oplever succes og får lyst til at lære og udvikle sig. Samtidig inddrages forældre og familie, så disse også får ny indsigt og lærer at håndtere deres barn/den unge på en mere hensigtsmæssig måde, der tager højde for barnets/den unges hjernemæssige skader.

Via et ophold på Ll. Nørremark kan de enkelte børn og unge – efter behov – modtage enkeltundervisning fra undervisningstilbuddet Specialkompagniet ApS. Dette aftales med PPR i Odsherred Kommune.

Formålet med et ophold på Ll. Nørremark er at gøre barnet/den unge så selvhjulpen som muligt og gøre den barnet/den unge i stand til at udnytte sine stærke sider både i forhold til arbejdsmarkedet, fritidslivet og socialt.

ics

 

Kontakt os

Telephone:
59 32 44 50 -  21557597
Email: post@familiecentret.com
Website: www.lillenorremark.dk

 

 

foto 14