Familiecentret Ll. Nørremark ligger på Nørremarksvej 18 i Nr. Asmindrup og Ll. Egebjergvej 37 i Vig. Det er et familielignende opholdssted og § 107 med plads til 7 børn, unge og unge voksne i alderen 11 til 25 år.

Vi har mulighed for at lave rene drenge- og pigeafdelinger, enkeltmandsprojekter i egen lejlighed eller delelejlighed og skærmede pladser efter behov, både som anbringelser og efter § 107.

Målet med et ophold på Ll. Nørremark er på baggrund af neuropsykologiske tests og en neuropædagogisk tilgang at kunne tilbyde barnet /den unge den fagligt korrekte behandling og støtte, så det oplever succes og får lyst til at lære og udvikle sig. Samtidig inddrages forældre og familie, så disse også får ny indsigt og lærer at håndtere deres barn på en mere hensigtsmæssig måde, der tager højde for barnets /den unges hjernemæssige skader.

Via et ophold på Ll. Nørremark kan de enkelte børn og unge – efter behov – modtage enkeltundervisning fra undervisningstilbuddet Specialkompagniet ApS. Dette aftales med PPR i Odsherred Kommune.

Formålet med et ophold på Ll. Nørremark er at gøre den unge så selvhjulpen som muligt og gøre den unge i stand til at udnytte sine stærke sider både ift. arbejdsmarkedet, i fritidslivet og socialt.

ics

 

Kontakt os

Telephone: 59 32 44 50
Email: post@familiecentret.com
Website: www.lillenorremark.dk

 

 

foto 14